นายสว่าง ขัดทะมาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก
055-381355

ออนไลน์ 110 คน

เยี่ยมชม 22,199 คน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
26 มิ.ย. 63รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 แชร์  
26 มิ.ย. 63รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา