นายสว่าง ขัดทะมาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก
055-381355

ออนไลน์ 135 คน

เยี่ยมชม 22,227 คน

ประกาศราคากลาง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
18 ก.พ. 64ประกาศใช้ราคากลาง และร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกติดตั้งกระเช้า แชร์  
9 พ.ย. 63ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส (ปั๊มบาดาล) พร้อมก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านนาม่วง  แชร์  
8 ก.ย. 63ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบ สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก  แชร์  
12 ก.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายแก่งเสือ-แก่งสะแอก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยดี แชร์  
12 ก.ค. 61โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายหนองเป็ด หมู่ที่ 4 บ้านท่าสะแก  แชร์  
12 ก.ค. 61โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายแก่งโตน หมู่ที่ 3 บ้านน้อย แชร์  
2 เม.ย. 61จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านน้อย แชร์  
29 ม.ค. 61โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายหนองเป็ด หมู่ที่ 3 บ้านน้อย แชร์  
29 ม.ค. 61โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายร้องน้ำดั้น หมู่ที่ 5 บ้านนาม่วง แชร์  
26 ม.ค. 61โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายแก่งขอน หมู่ที่ 4 บ้านท่าสะแก แชร์  
26 ม.ค. 61 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลปู่ หมู่ที่ 8 บ้านศรีจันทร์  แชร์  
26 ม.ค. 61โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านขอนสองสลึง แชร์  
27 ธ.ค. 60 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านนาม่วง  แชร์  
ลำดับ 1-13 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 13 รายการ
เปลี่ยนภาษา