เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายแก่งเสือ-แก่งสะแอก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยดี13212 ก.ค. 61
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายหนองเป็ด หมู่ที่ 4 บ้านท่าสะแก 11712 ก.ค. 61
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายแก่งโตน หมู่ที่ 3 บ้านน้อย12612 ก.ค. 61
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านน้อย1152 เม.ย. 61
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายหนองเป็ด หมู่ที่ 3 บ้านน้อย11729 ม.ค. 61
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายร้องน้ำดั้น หมู่ที่ 5 บ้านนาม่วง11529 ม.ค. 61
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายแก่งขอน หมู่ที่ 4 บ้านท่าสะแก11426 ม.ค. 61
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลปู่ หมู่ที่ 8 บ้านศรีจันทร์ 12026 ม.ค. 61
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านขอนสองสลึง12626 ม.ค. 61
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านนาม่วง 12027 ธ.ค. 60
ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB