เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด ซอยฟากน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านนาม่วง111 ธ.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายข้างวัด หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวขาว 39 ธ.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายสองคอน หมู่ที่ 6 บ้านห้วยท้องฟาน 39 ธ.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายหนองควายเถื่อน (ตอน 2) หมู่ที่ 4 บ้านท่าสะแก49 ธ.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างเสาธงชาติ ขนาดความสูง 11.00 เมตร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก 2629 ต.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก หมู่ที่ 4 1529 ต.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการปรับปรุงห้องน้ำห้องครัวองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก หมู่ที่ 41329 ต.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายห้วยเฮี้ย ตอน 2 หมู่ที่ 8 บ้านศรีจันทร์ 1917 ต.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายสองคอน ตอน 2 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยท้องฟาน 1117 ต.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเทวิน ฟองจางวาง - เนินเซียงแพง (ตอน 4) หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำปอ1516 ต.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายปากภาค ตอน 2 หมู่ที่ 2 บ้านขอนสองสลึง 1316 ต.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายหนองค้า-สถานีสูบน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านน้อย 1416 ต.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายห้วยเฮี้ย หมู่ที่ 8 บ้านศรีจันทร์ 276 ส.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายโค้งปู่เวียน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยดี 306 ส.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายท้ายบ้านเชื่อมวัดเนินโคกสูง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยท้องฟาน286 ส.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด ซอยฟากน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านนาม่วง449 ก.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายหนองควายเถื่อน หมู่ที่ 4 บ้านท่าสะแก 289 ก.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายซอยบ้านนายไพรวัลย์ หมู่ที่ 3 บ้านน้อย 249 ก.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายร้องป่าบุ่น หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวขาว 298 ก.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเทวิน ฟองจางวาง - เนินเซียงแพง (ตอน 3) หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำปอ 328 ก.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB