เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดิน สายซำยาง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยท้องฟาน ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก623 มิ.ย. 63
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดิน สายโค้งปู่เวียน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยดี ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก523 มิ.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 25621819 มิ.ย. 63
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายหนองเป็ด (ตอน 2) หมู่ที่ 6 บ้านห้วยท้องฟาน1125 พ.ค. 63
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายหนองควายเถื่อน (ตอน 3) หมู่ที่ 4 บ้านท่าสะแก1325 พ.ค. 63
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายหนองค้า - สถานีสูบน้ำ (ตอน 2) หมู่ที่ 3 บ้านน้อย1613 พ.ค. 63
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดิน สายซอยข้างบ้านนางประกาย ทองดี หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำปอ1713 พ.ค. 63
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดิน สายซอยทางเข้าโรงหม่อนไหม หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำปอ1413 พ.ค. 63
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายแก่งขอน (ตอน 2) หมู่ที่ 4 บ้านท่าสะแก 1729 เม.ย. 63
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายนาป่าคา - นาดง (เชื่อมต่อตำบลป่าแดง) หมู่ที่ 3 บ้านน้อย1829 เม.ย. 63
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดิน สายนาโคก - ห้วยเตย หมู่ที่ 8 บ้านศรีจันทร์ 2129 เม.ย. 63
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดิน สายวังควาย - ฝายท่าสะแก 2 หมู่ที่ 4 บ้านท่าสะแก 1629 เม.ย. 63
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดิน สายแก่งทราย - ปากโป่ง หมู่ที่ 3 บ้านน้อย1928 เม.ย. 63
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดิน สายร้องยาดน้ำ - แก่งท่าเรือ หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวขาว2128 เม.ย. 63
เชิญชวนเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยดี2515 เม.ย. 63
เชิญชวนเสนอราคาจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก จำนวน 13 โครงการ1714 เม.ย. 63
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำบ่อ หมู่ที่ 8 บ้านศรีจันทร์ 177 เม.ย. 63
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโพนป่าไหล่ หมู่ที่ 2 บ้านขอนสองสลึง157 เม.ย. 63
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเทวิน ฟองจางวาง - เนินเชียงแพง (ตอน 5) หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำปอ 187 เม.ย. 63
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านนาม่วง2821 ก.พ. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB