เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบ สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)159 ก.ย. 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบ สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก 148 ก.ย. 63
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบ สถ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก 178 ก.ย. 63
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดิน สายซำยาง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยท้องฟาน ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก2223 มิ.ย. 63
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดิน สายโค้งปู่เวียน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยดี ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก2523 มิ.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 25624419 มิ.ย. 63
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายหนองเป็ด (ตอน 2) หมู่ที่ 6 บ้านห้วยท้องฟาน3425 พ.ค. 63
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายหนองควายเถื่อน (ตอน 3) หมู่ที่ 4 บ้านท่าสะแก3325 พ.ค. 63
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายหนองค้า - สถานีสูบน้ำ (ตอน 2) หมู่ที่ 3 บ้านน้อย3413 พ.ค. 63
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดิน สายซอยข้างบ้านนางประกาย ทองดี หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำปอ3813 พ.ค. 63
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดิน สายซอยทางเข้าโรงหม่อนไหม หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำปอ3413 พ.ค. 63
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายแก่งขอน (ตอน 2) หมู่ที่ 4 บ้านท่าสะแก 3229 เม.ย. 63
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายนาป่าคา - นาดง (เชื่อมต่อตำบลป่าแดง) หมู่ที่ 3 บ้านน้อย3329 เม.ย. 63
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดิน สายนาโคก - ห้วยเตย หมู่ที่ 8 บ้านศรีจันทร์ 3629 เม.ย. 63
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดิน สายวังควาย - ฝายท่าสะแก 2 หมู่ที่ 4 บ้านท่าสะแก 3329 เม.ย. 63
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดิน สายแก่งทราย - ปากโป่ง หมู่ที่ 3 บ้านน้อย3428 เม.ย. 63
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดิน สายร้องยาดน้ำ - แก่งท่าเรือ หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวขาว4028 เม.ย. 63
เชิญชวนเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยดี4815 เม.ย. 63
เชิญชวนเสนอราคาจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก จำนวน 13 โครงการ3314 เม.ย. 63
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำบ่อ หมู่ที่ 8 บ้านศรีจันทร์ 337 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB