นายสว่าง ขัดทะมาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก
055-381355

ออนไลน์ 134 คน

เยี่ยมชม 22,189 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านศรีจันทร์

29 มีนาคม 2564 13 ครั้ง สยมพล อุบลบัณฑิต แชร์  

เอกสารแนบ 4 ไฟล์
ประกาศ.pdf262.00 KB ดาวน์โหลด
ราคากลางหอถังสูง.pdf2.63 MB ดาวน์โหลด
ร่างขอบเขต.pdf1.38 MB ดาวน์โหลด
ตารางแสดงวงเงิน.pdf381.52 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา