นายสว่าง ขัดทะมาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก
055-381355

ออนไลน์ 137 คน

เยี่ยมชม 22,202 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
29 มี.ค. 64เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านศรีจันทร์  แชร์  
24 มี.ค. 64เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านน้อย - ปากคลึง หมู่ที่ 3 บ้านน้อย  แชร์  
24 มี.ค. 64เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายแยกโรงเรียนเก่า หมู่ที่ 5 บ้านนาม่วง ถึงแยกหมวดการทาง หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวขาว  แชร์  
24 มี.ค. 64เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายแยกหมวดการทาง หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวขาว ถึงแยกโรงเรียนเก่า หมู่ที่ 5 บ้านนาม่วง  แชร์  
24 มี.ค. 64เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าบ่อขยะ หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวขาว  แชร์  
24 มี.ค. 64เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อย หมู่ที่ 3 - บ้านศรีจันทร์ หมู่ที่ 8  แชร์  
24 มี.ค. 64เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลปู่ทิดน้อย+ฝายท่าสะแก 1 หมู่ที่ 4 บ้านท่าสะแก แชร์  
24 มี.ค. 64เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหลังบ้านเชื่อมศาลปู่ทิดน้อย (ช่วงบ้านนายสุรินทร์ ดาบัว) หมู่ที่ 6 บ้านห้วยท้องฟาน  แชร์  
24 มี.ค. 64เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยวัดศรีมงคลพัฒนาราม หมู่ที่ 6 บ้านห้วยท้องฟาน แชร์  
23 ก.พ. 64เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านน้อย – ปากคลึง หมู่ที่ 3 บ้านน้อย แชร์  
23 ก.พ. 64เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าวัดเนินโคกสูง ตอน 2 หมู่ที่ 8 บ้านศรีจันทร์ แชร์  
23 ก.พ. 64เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหลังบ้านเชื่อมศาลปู่ทิดน้อย (ช่วงบ้านนายสุรินทร์ ดาบัว) หมู่ที่ 6 บ้านห้วยท้องฟาน แชร์  
23 ก.พ. 64เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโพนป่าไหล่ หมู่ที่ 2 บ้านขอนสองสลึง แชร์  
15 ก.พ. 64ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกติดตั้งกระเช้า แชร์  
14 ธ.ค. 63เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดิน สายบ้านนายกิตติศักดิ์ กิริยา หมู่ที่ 9 เชื่อมต่อบ้านท่าสะแก หมู่ที่ 4 แชร์  
14 ธ.ค. 63เชิญชวนเสนอราคาโครงการโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดิน สายแยกโคกน้อย – โคกด่านเสือ หมู่ที่ 8 บ้านศรีจันทร์  แชร์  
14 ธ.ค. 63เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายนาป่าคา หมู่ที่ 3 บ้านน้อย  แชร์  
14 ธ.ค. 63เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยวัดศรีมงคลพัฒนาราม หมู่ที่ 6 บ้านห้วยท้องฟาน แชร์  
14 ธ.ค. 63เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเทวิน ฟองจางวาง – เนินเซียงแพง (ตอน 6) หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำปอ  แชร์  
25 พ.ย. 63ขอเลื่อนวันพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส (ปั๊มบาดาล) พร้อมก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้าน ม.5 บ้านนาม่วง แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/5 | แสดง 20 จาก 90 รายการ
เปลี่ยนภาษา