นายสว่าง ขัดทะมาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก
055-381355

ออนไลน์ 144 คน

เยี่ยมชม 22,217 คน

แผนงานอื่นๆ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
22 มิ.ย. 63แผนบริหารความต่อเนื่อง (Continuity management plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา