เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

ร่างเทศบัญญัติข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ฉบับแรก

วันที่ 30 พ.ย. 63 หมวดหมู่ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก

เอกสารทั้งหมด 14 ชุด

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย.xls39.94 KB
ข้อมูลเบื้องต้นของอปท.xls6.00 KB
คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายจ่าย.xls6.00 KB
คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายรับ.xls7.50 KB
คำแถลง รายละเอียดคำแถลง.xls15.94 KB
คำแถลง.xls5.50 KB
บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน.xls7.00 KB
บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน.xls23.94 KB
บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล.xls15.94 KB
บันทึกหลักการและเหตุผล.xls31.94 KB
รายงานประมาณการรายรับ.xls23.94 KB
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย.xls159.94 KB
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ.xls15.94 KB
รายงานประมาณการรายจ่าย.xls199.94 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

0.02s. 0.50MB