เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

ร่างเทศบัญญัติข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับแรก

วันที่ 16 ก.ย. 62 หมวดหมู่ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก

เอกสารทั้งหมด 14 ชุด

1.ข้อมูลเบื้องต้นของอปท.pdf80.54 KB
2.คำแถลง.pdf45.32 KB
3.คำแถลง_รายละเอียดคำแถลง.pdf119.37 KB
4.คำแถลง_รายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf114.75 KB
5.คำแถลง_รายละเอียดประมาณการรายจ่าย.pdf66.28 KB
6.บันทึกหลักการและเหตุผล.pdf74.12 KB
7.บันทึกหลักการและเหตุผล_รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน.pdf115.60 KB
8.บันทึกหลักการและเหตุผล_รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน.pdf135.69 KB
9.บันทึกหลักการและเหตุผล_รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล.pdf130.41 KB
10.รายงานประมาณการรายรับ.pdf144.99 KB
11.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf137.96 KB
12.รายงานประมาณการรายจ่าย.pdf407.31 KB
13.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย.pdf253.79 KB
14.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย.pdf227.20 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

0.03s. 0.50MB