นายสว่าง ขัดทะมาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก
055-381355

ออนไลน์ 56 คน

เยี่ยมชม 30,348 คน

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายสว่าง ขัดทะมาน

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก

  08-3411-3193

 • นายสีนวล สีไพร

  รองนายกอบต.ท่าสะแก

  09-4607-4445

 • นางสาวนวรัตน์ แสนแทน

  รองนายกอบต.ท่าสะแก

  09-4607-5445

 • นายทวีทรัพย์ ตาฉิมมา

  เลขานุการนายกอบต.ท่าสะแก

  08-1888-9930

เปลี่ยนภาษา