เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการลานวัฒนธรรมละภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 256230328 ก.พ. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก เรื่อง...ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก48413 ก.พ. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก 42811 ก.พ. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง23521 ม.ค. 62
"โครงการวันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 25622067 ม.ค. 62
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลท่าสะแกต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 25622388 ธ.ค. 61
ระยะเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี255 ธ.ค. 61
ประกาศสงครามขยะ20529 พ.ย. 61
ลอยกระทงสายประจำปี 256121623 พ.ย. 61
มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน21322 พ.ย. 61
พิธียกเสาเอก19824 ต.ค. 61
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว20623 ต.ค. 61
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าสะแก ประจำปีการศึกษา 256119625 ก.ย. 61
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 256120713 ส.ค. 61
สืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษาตำบลท่าสะแก24827 ก.ค. 61
กิจกรรมประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษาประจำปี 256128225 ก.ค. 61
โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้สูงอายุพร้อมทั้งการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตำบลท่าสะแก ประจำปี 256122214 มิ.ย. 61
โครงการแห่ต้นดอกไม้ในวันสงกรานต์ ประจำปี 256126111 มิ.ย. 61
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์ เทคโนโลยี19624 ม.ค. 61
ระยะเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี7818 ธ.ค. 60
ลำดับที่ 21-40 | 2/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB