เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการรณรงค์ควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก822 มิ.ย. 63
แจกจ่ายถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)4428 เม.ย. 63
ประชุม สปสช. ครั้งที่ 12626 มี.ค. 63
แนวทางปฏิบัตืป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019546 มี.ค. 63
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำตำบลท่าสะแก(หน้าหมวดการทาง) ประจำปี พ.ศ.25636414 ม.ค. 63
พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 25621096 ธ.ค. 62
พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี1513 ธ.ค. 62
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก1163 ก.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง9530 ส.ค. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง10913 ส.ค. 62
ปลูกป่าชุมชน11031 ก.ค. 62
อบรมคุณธรรม จริยธรรม 8925 มิ.ย. 62
แห่ต้นดอกไม้ ประจำปี 256221114 เม.ย. 62
โครงการลานวัฒนธรรมละภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 256225528 ก.พ. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก เรื่อง...ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก45313 ก.พ. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก 39211 ก.พ. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง21221 ม.ค. 62
"โครงการวันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 25621887 ม.ค. 62
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลท่าสะแกต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 25622138 ธ.ค. 61
ประกาศสงครามขยะ18729 พ.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB