เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น1628 ส.ค. 63
ความรู้เบื่้องต้นเรื่องยาเสพติด2518 ส.ค. 63
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ 2563237 ส.ค. 63
วีธีเอาตัวรอดจากอุทกภัย3221 ก.ค. 63
โครงการรณรงค์ควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก4122 มิ.ย. 63
แนวทางปฏิบัตืป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019786 มี.ค. 63
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำตำบลท่าสะแก(หน้าหมวดการทาง) ประจำปี พ.ศ.256310214 ม.ค. 63
พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 25621506 ธ.ค. 62
พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี1883 ธ.ค. 62
ปลูกป่าชุมชน13231 ก.ค. 62
อบรมคุณธรรม จริยธรรม 11125 มิ.ย. 62
แห่ต้นดอกไม้ ประจำปี 256222914 เม.ย. 62
โครงการลานวัฒนธรรมละภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 256228928 ก.พ. 62
"โครงการวันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 25622027 ม.ค. 62
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลท่าสะแกต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 25622348 ธ.ค. 61
ประกาศสงครามขยะ20029 พ.ย. 61
ลอยกระทงสายประจำปี 256121223 พ.ย. 61
มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน21022 พ.ย. 61
พิธียกเสาเอก19624 ต.ค. 61
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว20423 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB