เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการรณรงค์ควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก822 มิ.ย. 63
แนวทางปฏิบัตืป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019546 มี.ค. 63
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำตำบลท่าสะแก(หน้าหมวดการทาง) ประจำปี พ.ศ.25636414 ม.ค. 63
พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 25621096 ธ.ค. 62
พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี1513 ธ.ค. 62
ปลูกป่าชุมชน11031 ก.ค. 62
อบรมคุณธรรม จริยธรรม 8925 มิ.ย. 62
แห่ต้นดอกไม้ ประจำปี 256221114 เม.ย. 62
โครงการลานวัฒนธรรมละภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 256225528 ก.พ. 62
"โครงการวันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 25621887 ม.ค. 62
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลท่าสะแกต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 25622138 ธ.ค. 61
ประกาศสงครามขยะ18729 พ.ย. 61
ลอยกระทงสายประจำปี 256119323 พ.ย. 61
มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน20222 พ.ย. 61
พิธียกเสาเอก18424 ต.ค. 61
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว19323 ต.ค. 61
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 256119513 ส.ค. 61
สืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษาตำบลท่าสะแก21027 ก.ค. 61
กิจกรรมประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษาประจำปี 256126725 ก.ค. 61
โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้สูงอายุพร้อมทั้งการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตำบลท่าสะแก ประจำปี 256120814 มิ.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB