เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น2228 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น1726 ส.ค. 63
ความรู้เบื่้องต้นเรื่องยาเสพติด3818 ส.ค. 63
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ 2563357 ส.ค. 63
วีธีเอาตัวรอดจากอุทกภัย4221 ก.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล2921 ก.ค. 63
ระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 631415 ก.ค. 63
โครงการรณรงค์ควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก5022 มิ.ย. 63
แจกจ่ายถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)8328 เม.ย. 63
ประชุม สปสช. ครั้งที่ 16026 มี.ค. 63
แนวทางปฏิบัตืป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019886 มี.ค. 63
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำตำบลท่าสะแก(หน้าหมวดการทาง) ประจำปี พ.ศ.256311414 ม.ค. 63
พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 25621616 ธ.ค. 62
พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี1983 ธ.ค. 62
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก1563 ก.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง12030 ส.ค. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง13213 ส.ค. 62
ปลูกป่าชุมชน14031 ก.ค. 62
อบรมคุณธรรม จริยธรรม 11525 มิ.ย. 62
แห่ต้นดอกไม้ ประจำปี 256223714 เม.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB