นายสว่าง ขัดทะมาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก
055-381355

ออนไลน์ 140 คน

เยี่ยมชม 22,244 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
17 ธ.ค. 63เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส แชร์  
21 ก.ค. 63วีธีเอาตัวรอดจากอุทกภัย แชร์  
22 มิ.ย. 63โครงการรณรงค์ควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก แชร์  
28 เม.ย. 63แจกจ่ายถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แชร์  
6 มี.ค. 63แนวทางปฏิบัตืป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แชร์  
14 ม.ค. 63โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำตำบลท่าสะแก(หน้าหมวดการทาง) ประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
6 ธ.ค. 62พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2562 แชร์  
3 ธ.ค. 62พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี แชร์  
3 ก.ย. 62ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก แชร์  
30 ส.ค. 62ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง แชร์  
13 ส.ค. 62รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง แชร์  
31 ก.ค. 62ปลูกป่าชุมชน แชร์  
25 มิ.ย. 62อบรมคุณธรรม จริยธรรม  แชร์  
14 เม.ย. 62แห่ต้นดอกไม้ ประจำปี 2562 แชร์  
28 ก.พ. 62โครงการลานวัฒนธรรมละภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562 แชร์  
13 ก.พ. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก เรื่อง...ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก แชร์  
11 ก.พ. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก  แชร์  
21 ม.ค. 62รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง แชร์  
7 ม.ค. 62"โครงการวันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2562 แชร์  
8 ธ.ค. 61โครงการแข่งขันกีฬาตำบลท่าสะแกต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 33 รายการ
เปลี่ยนภาษา