นายสว่าง ขัดทะมาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก
055-381355

ออนไลน์ 133 คน

เยี่ยมชม 22,201 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายสว่าง ขัดทะมาน

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก

 • นายสีนวล สีไพร

  รองนายกอบต.ท่าสะแก

 • นางสาวนวรัตน์ แสนแทน

  รองนายกอบต.ท่าสะแก

 • นายทวีทรัพย์ ตาฉิมมา

  เลขานุการนายกอบต.ท่าสะแก

เปลี่ยนภาษา