นายสว่าง ขัดทะมาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก
055-381355

ออนไลน์ 136 คน

เยี่ยมชม 22,148 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 53 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
2 เม.ย. 64จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายแยกหมวดการทาง หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวขาว ถึงแยกโรงเรียนเก่า หมู่ที่ 5 บ้านนาม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
2 เม.ย. 64จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายแยกโรงเรียนเก่า หมู่ที่ 5 บ้านนาม่วง ถึงแยกหมวดการทาง หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
2 เม.ย. 64จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านน้อย - ปากคลึง หมู่ที่ 3 บ้านน้อย ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
2 เม.ย. 64จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลปู่ทิดน้อย+ฝายท่าสะแก 1 หมู่ที่ 4 บ้านท่าสะแก ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
2 เม.ย. 64จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อย หมู่ที่ 3 - บ้านศรีจันทร์ หมู่ที่ 8 ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
2 เม.ย. 64จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าบ่อขยะ หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
2 เม.ย. 64จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหลังบ้านเชื่อมศาลปู่ทิดน้อย (ช่วงบ้านนายสุรินทร์ ดาบัว) หมู่ที่ 6 บ้านห้วยท้องฟาน ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
2 เม.ย. 64จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยวัดศรีมงคลพัฒนาราม หมู่ที่ 6 บ้านห้วยท้องฟาน ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
31 มี.ค. 64ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกติดตั้งกระเช้าขนาดยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร ชนิด 6 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
29 มี.ค. 64จ้างโครงการก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านศรีจันทร์ ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
25 มี.ค. 64จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
24 มี.ค. 64จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหลังบ้านเชื่อมศาลปู่ทิดน้อย (ช่วงบ้านนายสุรินทร์ ดาบัว) หมู่ที่ 6 บ้านห้วยท้องฟาน ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
24 มี.ค. 64จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลปู่ทิดน้อย+ฝายท่าสะแก 1 หมู่ที่ 4 บ้านท่าสะแก ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
24 มี.ค. 64จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อย หมู่ที่ 3 - บ้านศรีจันทร์ หมู่ที่ 8 ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
24 มี.ค. 64จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าบ่อขยะ หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
24 มี.ค. 64จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายแยกหมวดการทาง หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวขาว ถึงแยกโรงเรียนเก่า หมู่ที่ 5 บ้านนาม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
24 มี.ค. 64จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายแยกโรงเรียนเก่า หมู่ที่ 5 บ้านนาม่วง ถึงแยกหมวดการทาง หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
24 มี.ค. 64จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านน้อย - ปากคลึง หมู่ที่ 3 บ้านน้อย ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
23 มี.ค. 64จ้างซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กท 9056 พิษณุโลก รหัสครุภัณฑ์ 001-54-0002 ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
19 มี.ค. 64จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม ในโครงการฝึกอบรมป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควันตำบลท่าสะแก ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา