เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก,อบต.ท่าสะแก ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก

ตำบลท่าสะแก
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
65170

โทรศัพท์ 055-381355
โทรสาร 055-381355

0.02s. 0.50MB