นายสว่าง ขัดทะมาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก
055-381355

ออนไลน์ 122 คน

เยี่ยมชม 22,170 คน

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก

  • ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
  • โทรศัพท์ 055-381355 โทรสาร 055-381355

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา