เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายห้วยเฮี้ย หมู่ที่ 8 บ้านศรีจันทร์ 166 ส.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายโค้งปู่เวียน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยดี 206 ส.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายท้ายบ้านเชื่อมวัดเนินโคกสูง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยท้องฟาน176 ส.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด ซอยฟากน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านนาม่วง359 ก.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายหนองควายเถื่อน หมู่ที่ 4 บ้านท่าสะแก 199 ก.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายซอยบ้านนายไพรวัลย์ หมู่ที่ 3 บ้านน้อย 159 ก.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายร้องป่าบุ่น หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวขาว 198 ก.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเทวิน ฟองจางวาง - เนินเซียงแพง (ตอน 3) หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำปอ 228 ก.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายปากภาค หมู่ที่ 2 บ้านขอนสองสลึง 168 ก.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายนาป่าคา หมู่ที่ 3 บ้านน้อย 178 ก.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตทางออก สำนักงาน อบต.ท่าสะแก 4816 พ.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแท็งค์น้ำ หมู่ที่ 5 บ้านนาม่วง 8925 มี.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายห้วยภู (ตอน2) หมู่ที่ 6 บ้านห้วยท้องฟาน896 ก.พ. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเทวิน ฟองจางวาง - เนินเซียงแพง (ตอน2) หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำปอ 9024 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายแก่งโตน (ตอน3) หมู่ที่ 3 บ้านน้อย 984 ม.ค. 62
ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี9129 พ.ย. 61
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน1001 พ.ย. 61
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (จุดร้องยาดน้ำ) ชนิด 2 ช่องทาง หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวขาว 1033 ต.ค. 61
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังคุ้ม หมู่ที่ 4 บ้านท่าสะแก 1103 ต.ค. 61
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายแก่งโตน (ตอน 2) หมู่ที่ 3 บ้านน้อย 1053 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB