เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายห้วยเฮี้ย หมู่ที่ 8 บ้านศรีจันทร์ 66 ส.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายโค้งปู่เวียน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยดี 66 ส.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายท้ายบ้านเชื่อมวัดเนินโคกสูง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยท้องฟาน66 ส.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด ซอยฟากน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านนาม่วง209 ก.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายหนองควายเถื่อน หมู่ที่ 4 บ้านท่าสะแก 129 ก.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายซอยบ้านนายไพรวัลย์ หมู่ที่ 3 บ้านน้อย 119 ก.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายร้องป่าบุ่น หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวขาว 138 ก.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเทวิน ฟองจางวาง - เนินเซียงแพง (ตอน 3) หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำปอ 168 ก.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายปากภาค หมู่ที่ 2 บ้านขอนสองสลึง 118 ก.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายนาป่าคา หมู่ที่ 3 บ้านน้อย 138 ก.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตทางออก สำนักงาน อบต.ท่าสะแก 3816 พ.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแท็งค์น้ำ หมู่ที่ 5 บ้านนาม่วง 7725 มี.ค. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายห้วยภู (ตอน2) หมู่ที่ 6 บ้านห้วยท้องฟาน776 ก.พ. 62
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเทวิน ฟองจางวาง - เนินเซียงแพง (ตอน2) หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำปอ 8124 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายแก่งโตน (ตอน3) หมู่ที่ 3 บ้านน้อย 884 ม.ค. 62
ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี8029 พ.ย. 61
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน891 พ.ย. 61
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (จุดร้องยาดน้ำ) ชนิด 2 ช่องทาง หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวขาว 953 ต.ค. 61
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังคุ้ม หมู่ที่ 4 บ้านท่าสะแก 1013 ต.ค. 61
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายแก่งโตน (ตอน 2) หมู่ที่ 3 บ้านน้อย 963 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB