เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง2313 ส.ค. 62
ปลูกป่าชุมชน731 ก.ค. 62
อบรมคุณธรรม จริยธรรม 425 มิ.ย. 62
แห่ต้นดอกไม้ ประจำปี 25628814 เม.ย. 62
โครงการลานวัฒนธรรมละภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 256211028 ก.พ. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก เรื่อง...ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก30913 ก.พ. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก 23511 ก.พ. 62
"โครงการวันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 25621137 ม.ค. 62
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลท่าสะแกต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 25621368 ธ.ค. 61
ประกาศสงครามขยะ11929 พ.ย. 61
ลอยกระทงสายประจำปี 256112423 พ.ย. 61
มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน11822 พ.ย. 61
พิธียกเสาเอก12624 ต.ค. 61
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว12523 ต.ค. 61
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 256113313 ส.ค. 61
สืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษาตำบลท่าสะแก14427 ก.ค. 61
กิจกรรมประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษาประจำปี 256117425 ก.ค. 61
โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้สูงอายุพร้อมทั้งการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตำบลท่าสะแก ประจำปี 256114114 มิ.ย. 61
โครงการแห่ต้นดอกไม้ในวันสงกรานต์ ประจำปี 256115911 มิ.ย. 61
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์ เทคโนโลยี13124 ม.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB