เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง513 ส.ค. 62
แห่ต้นดอกไม้ ประจำปี 25626814 เม.ย. 62
โครงการลานวัฒนธรรมละภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 25628428 ก.พ. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก เรื่อง...ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก28313 ก.พ. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก 21111 ก.พ. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง10421 ม.ค. 62
"โครงการวันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2562967 ม.ค. 62
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลท่าสะแกต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 25621178 ธ.ค. 61
ประกาศสงครามขยะ10429 พ.ย. 61
ลอยกระทงสายประจำปี 256110723 พ.ย. 61
มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน10022 พ.ย. 61
พิธียกเสาเอก10824 ต.ค. 61
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว10923 ต.ค. 61
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าสะแก ประจำปีการศึกษา 256111025 ก.ย. 61
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 256111913 ส.ค. 61
สืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษาตำบลท่าสะแก13127 ก.ค. 61
กิจกรรมประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษาประจำปี 256116025 ก.ค. 61
โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้สูงอายุพร้อมทั้งการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตำบลท่าสะแก ประจำปี 256112114 มิ.ย. 61
โครงการแห่ต้นดอกไม้ในวันสงกรานต์ ประจำปี 256114111 มิ.ย. 61
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์ เทคโนโลยี11924 ม.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB